Náhradné diely
Telefón: +421 32 653 88 05
Email: nd@mercedestn.sk

> Všetky kontakty

Vedenie, marketing, správa
Telefón: +421 32 653 88 88
Email: info@mercedestn.sk

> Všetky kontakty

Fakturačné údaje:

MB Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30
911 05 Trenčín – Zámostie
IČO: 34 097 236
DIČ: 2020385312
IČ DPH: SK2020385312
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2627 1303
BIC: TATRSKBX (Tatra banka a.s., Trenčín)
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 31/R