FILTROVAŤ

Systém duálneho vzdelávania

Spoločnosť MB Trenčín,s.r.o. ponúka od roku 2016 študentom vybraných stredných odborných škôl praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

V rámci projektu duálneho vzdelávania spolupracujeme so Strednou odbornou školou letecko – technickou v Trenčíne a so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Trenčíne.

Študenti majú možnosť vykonávať praktické vyučovanie v odboroch:

2478 H 01 autopravár – mechanik –  ukončenie výučným listom

2478 H 02 autoopravár – elektrikár – ukončenie výučným listom

2487 H 03 autoopravár – karosár - ukončenie výučným listom

2697 K mechanik elektrotechnik - ukončenie maturitnou skúškou

6442 K obchodný pracovník - ukončenie maturitnou skúškou

6481 H skladový operátor - ukončenie výučným listom

Študenti absolvujú praktické vyučovanie pod odborným dohľadom svojich inštruktorov, ktorí ich postupne začleňujú do jednotlivých pracovných procesov v rámci našej spoločnosti.

Spoločnosť MB Trenčín , s.r.o. ponúka svojim študentom stabilné zázemie v renomovanej spoločnosti, možnosť ponuky budúcej práce a v neposlednom rade kontakt so svetom automobilov Mercedes-Benz.

 

Bližšie informácie ohľadom duálneho vzdelávania Vám poskytne:

Barbora Benkovská, MT: 0918 424 035, e-mail: b.benkovska@mercedestn.sk